De 5 lean-principper

De 5 lean-principper

De 5 lean-principper

Lean-metoden er en revolutionerende tilgang til forretningsstyring

Det blev oprindeligt udviklet af Toyota i Japan i 1950'erne. Toyota var på det tidspunkt i en svær situation med begrænsede ressourcer og et konkurrencepræget marked. De udviklede lean-metoden som en måde at optimere deres produktion på ved at eliminere spild og fokusere på at levere værdi til kunden. Siden da har lean spredt sig til mange industrier og virksomheder over hele verden og er blevet anerkendt som en af de mest effektive tilgange til forretningsstyring. Lean handler ikke kun om produktion, men også om at forbedre processer i alle dele af virksomheden og minimere spild af ressourcer, tid og energi. Dette giver virksomhederne en konkurrencefordel og gør dem mere fleksible og i stand til at tilpasse sig ændringer på markedet.

De fem grundlæggende principper i lean er:

1: Definer værdi ud fra kundens perspektiv

Lean starter med at identificere, hvad kunden betragter som værdifuldt, og derefter fokusere på at levere netop dette. Dette kan omfatte alt fra kvalitet og pålidelighed til omkostninger og tilpasningsevne.

At definere værdi ud fra kundens perspektiv er afgørende for at skabe en succesfuld virksomhed. Når jeg kender mine kunders behov og ønsker, kan jeg fokusere mine ressourcer og indsats på at levere netop det, de vil have. Tankegangen om at se det fra kundens side, min modtager er min kunde, vil hjælpe medarbejderne til hurtigt at vurdere om de gør det rigtige, ved at de tænker sig selv som kunde, når de modtager et produkt i en proces, vil de så ”betale” for det, det de så tilføre af værdi til produktet, vil de selv give det videre og være sikre på at den næste proces vil ”købe det” Denne tankegang kan også overføres til administrationen.

En af de største fordele ved at definere værdi ud fra kundens perspektiv er, at det hjælper mig med at skabe en tættere forbindelse med mine kunder. Ved at lytte til dem og levere det, de ønsker, viser jeg dem, at jeg virkelig forstår og respekterer deres behov og ønsker. Det kan føre til en øget loyalitet og tillid, som er nøglen til at skabe langvarige kundeforhold.

Desuden hjælper det mig med at differentiere mig fra mine konkurrenter. Når jeg leverer værdi ud fra mine kunders perspektiv, er det mere sandsynligt, at jeg vil tilbyde noget, som mine konkurrenter ikke kan eller ikke vil levere. Det kan give mig en konkurrence fordel og hjælpe mig med at tiltrække og fastholde kunder.

Så i det store hele er det at definere værdi ud fra kundens perspektiv afgørende for succes i en lean-virksomhed. Ved at forstå mine kunders behov og ønsker kan jeg fokusere mine ressourcer og indsats på at levere den mest værdifulde løsning til dem. Dette fører til øget kundetilfredshed, loyalitet og konkurrencefordel, hvilket er nøglen til at skabe en succesfuld virksomhed.

Kort sagt, kend din kunde og lyt til kunden, gør dit bedste for at finde ud af, hvad kunden synes er vigtigt, og sig til dig selv "det er det, jeg skal levere!"

Hvad kan du så gøre i dag?
Ring til din største kunde eller den kunde du tjener mindst på. Spørg ind til hvad det helt præcist er kunden forventer af produktet, når du bliver skarp på det, kan det være at produktet bliver overforædlet, dvs. at man tilføre produktet mere værdi end nødvendigt, derved kan du måske finde besparelser i produktionen. Det kan også være at kunden ønsker mere af sit produkt, eller på en anden måde, som gør at du kan tage mere for dit produkt.. Vigtigst er kun at tillægge lige nøjagtigt den værdi i produktet som kunden vinder værdi for.

2: Identificer værdistrømmen

Dette trin involverer at kortlægge de trin, der er nødvendige for at levere værdi til kunden, fra start til slut. Når jeg har fundet ud af, hvad mine kunder vil have, er det tid til at kortlægge rejse fra start til slut. Hvad er de skridt, jeg skal tage for at få mit produkt eller min service til mine kunder? Jeg identificerer alt, hvad der er spild, og eliminerer det!

At identificere værdistrømmen er en central del af lean-metoden og er afgørende for at eliminere spild og øge effektiviteten i min virksomhed.

Når jeg kortlægger min værdistrøm (VSM), kan jeg se de enkelte trin, der er nødvendige for at levere værdi til mine kunder, fra start til slut. Jeg kan også identificere eventuelle spild i processen, som jeg kan eliminere eller reducere. Dette kan omfatte alt fra unødvendige bevægelser og ventetid til overproduktion og unødvendige materialer eller ressourcer. (De 7/8 spild typer)

En anden fordel ved at identificere min værdistrøm er, at det kan hjælpe mig med at skabe en mere sammenhængende og effektiv proces. Ved at have et klart billede af min værdistrøm kan jeg se, hvor jeg kan optimere og forbedre min proces for at levere mere værdi til mine kunder.

Endelig kan identificering af min værdistrøm hjælpe mig med at identificere potentielle flaskehalse eller problemer i min proces, ydere mere kan jeg identificere områder, hvor processen kan bryde ned, og tage proaktive skridt til at forhindre det.

Så i det store hele er identificering af min værdistrøm fra start til slut en vigtig del af lean-metoden og identificere eventuelle spild eller ineffektive trin kan jeg eliminere spild og øge min effektivitet. Det hjælper mig også med at optimere min proces og identificere potentielle problemer, før de opstår, hvilket er afgørende for at skabe en succesfuld og effektiv lean-virksomhed. Igen kan det også gøres i administrationen, her kigger man på sager, e-mails, kunder osv.

Kort sagt: Hvad sker der, hvornår sker det og i hvilken rækkefølge sker det. Er der noget der hindre produktet i at komme igennem fabrikken i de forskellige processer.

Hvad kan du så gøre i dag?
Udvælg et produkt du vil følge fra start til slut, gå ud på fabriksgulvet (Gemba) og se hvad der sker.
-Skriv ned hvad du observere,
-Hvad sker der når det rå emne kommer ind i fabrikken
-Hvem får besked når det skal bruges og hvordan.
-Hvad sker der efter den første proces er færdig, bliver det bare stillet på gulvet (mellemlager) eller kommer det ”automatisk” hen til næste proces.
-Hvor lang til går der fra at proces 1 er færdig til proces 2 går i gang med produktet
-Hvor lang tid tager de forskellige processer, produktet skal i gennem.
-Hvordan er kommunikationen omkring produktets vej igennem fabrikken

3: Skab flow

Skabelse af flow er et vigtigt trin i lean-metoden og er afgørende for at øge effektiviteten i min virksomhed.

Når værdistrømmen er identificeret, kan der arbejdes på at skabe en jævn flow af arbejde gennem hele processen. Dette kan omfatte alt fra at reducere ventetider til at forbedre kommunikationen mellem afdelinger. Nu er det tid til at handle og skabe flow der får det til at flyde jævnt og gnidningsfrit.

Når jeg har kortlagt min værdistrøm og identificeret eventuelle ineffektive trin, er det tid til at skabe flow. Jeg vil fokusere på at reducere ventetider og eliminere unødvendige trin i processen for at skabe en jævn strøm af arbejde gennem hele processen. Dette vil hjælpe mig med at levere værdi til mine kunder hurtigere og mere effektivt.

En anden vigtig del af at skabe flow er at forbedre kommunikationen mellem forskellige afdelinger i min virksomhed. Dette kan omfatte alt fra at etablere klare kommunikationskanaler til at implementere regelmæssige møder og samarbejde på tværs af teams. Ved at forbedre kommunikationen kan jeg undgå forsinkelser og misforståelser, som kan forsinke processen og reducere effektiviteten.

Endelig vil jeg også fokusere på at minimere variation i min proces for at skabe en mere stabil og pålidelig flow af arbejde. Dette kan omfatte alt fra at implementere standardiserede arbejdsprocedurer til at uddanne mine medarbejdere i at identificere og løse problemer i processen. Ved at minimere variationen kan jeg opretholde et jævnt flow af arbejde og øge min effektivitet.

Jeg bruger flere værktøjer fra lean-værktøjskassen, herunder SOP’er (Standard operation procedure). Det er en beskrivelse af, hvad der skal gøres i de forskellige processer, som hjælper med at skabe en standard for, hvordan vi alle skal arbejde. Det minimerer variationen og skaber best practices. Når vi har en standard, kan vi også forbedre en proces. Uden en standard er der bare en masse holdninger til, hvordan det skal gøres, og du har sikkert hørt sætningen "Det har vi altid gjort" før.

Et andet værktøj, jeg bruger, er daglige planlægningsmøder (Daily huddle). Det tager ikke mere end 5 minutter at finde ud af, hvad arbejdsdagen byder på af opgaver, hvem der tager sig af hvad, om der er nogen forhindringer, om nogen har brug for hjælp, om nogen kan hjælpe, eller om der er særlige opgaver, der kræver fokus. På den måde kan vi løse nogle af de udfordringer, der kunne opstå, og vi er mere forberedte, hvis der kommer noget, vi ikke havde regnet med. Administrationen kan også holde daglige 5 min. møder om dagens opgaver og få udarbejdet SOP’er

Så i det store hele er skabelse af flow afgørende for at øge effektiviteten og levere værdi til mine kunder hurtigere og mere effektivt. Ved at reducere ventetider, forbedre kommunikationen og minimere variation kan jeg skabe en mere stabil og pålidelig strøm af arbejde gennem hele processen. Så jeg vil stoppe med at vente og begynde at handle for at skabe en mere effektiv og succesfuld lean-virksomhed.

Kort sagt: Nu skal der handles, ud og tage action, prøv ting af, udfordre status que og ændre på ”det har vi altid gjort” Stil spørgsmålet Hvorfor? 5 gange (5 X Hvorfor) for at finde indtil udfordringen af hvor det ikke kan lade sig gøre.

Hvad kan du så gøre i dag?
Du kan starte med at holde 5 min. møde om morgenen med medarbejderne om de opgaver der er for dagen, spørg om der er vigtige informationer de har brug for at vide, der kan altid bygges mere på, mere forberedelse inden mødet, men husk at være skarp og begræns det til 5 min. Ud på fabriksgulvet, spørg, hvorfor.
Læs mere om flow her

4: Skab træk

I en lean-organisation skal arbejdet flyde fra start til slut baseret på kundens efterspørgsel. Dette betyder at produktionen skal styres af efterspørgsel og ikke af en fastlagt tidsplan. Det kræver en høj grad af fleksibilitet og evne til at tilpasse sig ændringer. Lean handler om at være fleksibel og at reagere på mine kunders efterspørgsel. Jeg holder styr på, hvad mine kunder vil have, og trækker på mine evner for at levere det til dem. Det er som at have superkræfter!

Jeg trives i en lean-organisation, hvor produktionen er styret af efterspørgsel og ikke af en fast tidsplan. Det stiller store kræv og betyder, at jeg altid skal være parat til at tilpasse mig og være fleksibel, så jeg kan levere, hvad mine kunder ønsker og behøver. Det kan være en udfordring, men det giver også en følelse af at have superkræfter, da jeg er i stand til at reagere hurtigt på kundernes skiftende behov.

Jeg arbejder altid på at have fingeren på pulsen og forstå, hvad mine kunder vil have, så jeg kan levere det til dem i tide. Jeg prioriterer også at have en høj grad af fleksibilitet i mine arbejdsprocesser, så jeg kan tilpasse mig hurtigt til eventuelle ændringer. For mig er det en tilfredsstillende følelse at vide, at jeg kan levere enestående service og kvalitetsprodukter, som mine kunder har brug for, når de har brug for det.

Fordelen ved at producere efter kundens behov, er at der ikke bruges resurser på at producere noget som forhåbentlig sælger, ved denne måde at arbejde på er det især vigtigt at der er styr på ens værdistrømme for at minimere tiden fra kunden bestiller til kunden har produktet i hånden. Ligeledes fylder man ikke lager op og har en stor kapitalbinding, hvis der sker fejl, vil mængden af produkter med fejl ikke være særlig stor, så om bearbejdning vil være mindre. Ændre kunden ønsker eller forsvinder kunden, så kan der hurtigere omstilles det de nye krav. Det har selvfølgelig ulemper, det kræver i høj grad arbejde for at komme hent til at kunne gøre dette, det stiller krav til både leder og medarbejder at arbejde på denne måde. Er der usikkerhed i market, kan det risikere at supply chain bliver brudt og der ikke kan leveres.

I administrationen er det vigtigt at være tæt på kunden og vide hvad kunden vil have, så der kunne laves nødvendige opgaver og møder og ikke holde et møde for at holde et møde, derfor er det skal der være en klar beskrivelse af hvilke opgaver der skal laves for at skabe værdi for kunden.

Kort sagt: Det du ønsker skal du få, til tiden, lad kunden bestemme hvad der skal laves frem for at lave noget som forhåbentlig en kunde vil købe.

Hvad kan du så gøre i dag?
Se hvad der er på lager, er der noget der ikke er solgt endnu og hvorfor det er lavet, se på om der er nogle produkter der skal laves halvt færdig og så færdiglaves når kunden bestiller. Find ud af hvornår produkterne forlader lageret, hvis der er flere dage til det skal leveres, kan der her ses på hvorfor det allerede er færdiglavet før kunden ønsker det. Se på om der er nogle produkter der skal laves halvt færdig og så færdiglaves når kunden bestiller

5: Stræb efter perfektion

Det sidste princip i lean er at stræbe efter kontinuerlig forbedring. Dette betyder, at man altid bør være på udkig efter måder at reducere spild, forbedre kvaliteten og øge effektiviteten. Lean-metoden er ikke en engangsindsats, men en kontinuerlig proces med løbende forbedringer.

Jeg tror på, at lean er den rigtige tilgang til at levere mest mulig værdi til mine kunder. For mig betyder det at være åben for forandringer og konstant arbejde på at forbedre mig selv og min organisation. Det kræver en kultur, der støtter kontinuerlig forbedring og fokuserer på at reducere spild og øge effektiviteten og så er det ok at lave fejl i processen, det lære man af.

Jeg ved, at det er vigtigt at implementere de fem lean-principper for at opnå succes. Jeg har fokus på at forstå mine kunders behov og levere præcis det, de ønsker, samtidig med at jeg undgår spildte ressourcer og holder mig konkurrencedygtig. Jeg ved også, at lean er en livsstil, der kræver vedholdenhed og disciplin. Jeg vil fortsætte med at stræbe efter at forbedre mig selv og min organisation, og jeg er sikker på, at det vil føre til succes på lang sigt.

Kort sagt: Lav små forbedringer hverdag og acceptere at det er i orden at lave fejl i processen om at nå forbedringer.

Hvad kan du så gøre i dag?
Skriv på en seddel ”kig efter forbedringer” og hæng op hvor du tit ser den og andre kan se den eller kontakt mig via info@leanshopping.com hvis du har brug for hjælp til at arbejde med lean i din virksomhed.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.