SMED-metoden, optimere jeres omstillingstider og kom foran konkurrenterne

SMED-metoden, optimere jeres omstillingstider og kom foran konkurrenterne

SMED-metoden, optimere jeres omstillingstider og kom foran konkurrenterne

Nu skal det gå stærkt Wroom-Wroom

I dagens konkurrenceprægede forretningsverden er effektivitet og produktivitet afgørende for virksomheders succes. Et af de mest værdifulde leanværktøjer til at opnå dette er SMED-metoden. SMED står for Single Minute Exchange of Die, det betyder groft sagt at omstillingen skal kun vare et, etcifret minut i bytte for ikke at gå konkurs, så groft er det stillet op, for det betyder utroligt meget for ens produktivitet.
Få en god forståelse ved at se denne video

Det er en lean-værktøjsteknik, der sigter mod at reducere omstillingen mellem produktion af to forskellige produkter til et enkeltminutsniveau.

Denne metode blev udviklet af Shigeo Shingo og har vist sig at være yderst effektiv til at forbedre produktionsprocessen og minimere omstillingstiden.
I dette blogindlæg vil vi udforske SMED-metodens principper, fordele og implementering. Principperne bag SMED-metoden er baseret på nogle centrale principper, der fokuserer på at eliminere spild og ineffektivitet i omstilling.

Disse principper omfatter:
-Opdeling af interne og eksterne aktiviteter: Ved at identificere og adskille aktiviteter, der kan udføres, mens maskinen er i drift (interne aktiviteter), fra dem, der kræver maskinstop (eksterne aktiviteter), kan man reducere den samlede skiftetid betydeligt.

-Konvertering af eksterne til interne aktiviteter: Ved at analysere og omstrukturere processerne kan nogle eksterne aktiviteter omdannes til interne aktiviteter. Dette gøres ved at forberede og organisere værktøjer (via 5S), materialer og udstyr på forhånd, så de er tilgængelige, når maskinen stoppes.

-Standardisering af processer: Det er vigtigt at definere og etablere standardprocedurer og retningslinjer for alle omstillings operationer. Dette hjælper med at sikre, at aktiviteter udføres ensartet og effektivt hver gang.

Fordele ved Implementeringen af SMED-metoden kan resultere i en række fordele for virksomheder:

-Reduktion af skiftetider: SMED-metoden sigter mod at reducere skiftetider til et enkeltminutsniveau. Denne reduktion giver mulighed for hurtigere omstilling mellem produkter, hvilket øger fleksibiliteten og gør det muligt at imødekomme skiftende markedskrav og kundens behov.

-Øget produktivitet: Ved at reducere skiftetider frigøres mere tid til produktionsaktiviteter, dette resulterer i en øget kapacitet og produktivitet for virksomheden.

-Mindre spild og omkostninger: Ved at eliminere unødvendige aktiviteter og reducere nedetid minimerer SMED-metoden spildtid og omkostninger. Der opnås besparelser i form af reduceret af produktionstab, mindre lagerbinding og lavere behov for overarbejde eller ekstra bemanding.

-Forbedret kvalitet: SMED-metoden fremmer også en forbedret kvalitet af de producerede varer. Ved at optimere skiftetiderne reduceres risikoen for fejl, da der er mindre tid til at begå fejl under processen. Derudover muliggør en mere struktureret tilgang til skiftoperationerne bedre overvågning og kvalitetskontrol.

Implementeringen af SMED-metoden kræver en systematisk tilgang og involvering af alle relevante interessenter.
Her er nogle trin, der kan hjælpe med en succesfuld implementering:

-Identificer og kategoriser skiftoperationer: Start med at identificere og kategorisere de forskellige skiftoperationer i virksomheden. Dette kan omfatte aktiviteter som indstilling af maskiner, udskiftning af værktøjer og tilpasning af processer.

-Analyser og evaluer de nuværende skiftprocesser: Foretag en grundig analyse af de eksisterende skiftoperationer for at identificere flaskehalse, unødvendige trin og ineffektive aktiviteter. Dette kan omfatte observationer, interviews med operatører og dataindsamling.

-Opdel aktiviteter i interne og eksterne: Identificer aktiviteter, der kan udføres, mens maskinen stadig kører (interne aktiviteter) og dem, der kræver maskinstop (eksterne aktiviteter). Dette vil hjælpe med at reducere den samlede skiftetid.

-Udvikl og implementer løsninger: Udvælg og implementer de nødvendige ændringer for at reducere skiftetiderne. Dette kan omfatte standardisering af procedurer, forbedring af kommunikation og koordinering mellem teams, forbedring af layoutet og organiseringen af ​​værktøjer og udstyr samt automatisering af visse aktiviteter.

-Mål og overvåg resultater: Efter implementeringen er det vigtigt at fastsætte klare mål og etablere en målemetode for at overvåge effektiviteten af ​​SMED-metoden. Dette kan omfatte måling af skiftetider, nedetid, produktionstal og kvalitetsparametre.

SMED-metoden er en kraftfuld lean-værktøjsteknik, der fokuserer på at reducere skiftetider mellem produktion af forskellige produkter. Ved at anvende principperne for SMED kan virksomheder opnå betydelige fordele såsom reducerede skiftetider, øget produktivitet, mindre spild og forbedret kvalitet. Implementeringen af SMED-metoden kræver en systematisk tilgang og involvering af alle relevante interessenter. Ved at investere tid og ressourcer i SMED kan virksomheder opnå en mere effektiv produktion.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.