De 7 spildtyper

De 7 spildtyper

De 7 spildtyper stammer fra og er et centralt begreb inden for Lean-filosofien

som er en tilgang til produktion og forretningsdrift udviklet af Toyota i Japan i 1950'erne. Toyota opdagede, at der var 7 typer af spild i deres produktionsproces, som alle var unødvendige og kunne elimineres for at skabe en mere effektiv og strømlinet produktion.
De 7 spildtyper er, ud over at det er som at smide penge i skraldespanden:
-overproduktion
-ventetid
-transport
-overbearbejdning
-lagerbeholdning
-unødvendig bevægelse
-fejlproduktion

Ved at identificere og eliminere disse spildtyper kan en virksomhed opnå højere produktivitet, bedre kvalitet og mere tilfredse kunder. I dag anvendes de 7 spildtyper også uden for produktionsindustrien, og begrebet er blevet en vigtig del af Lean-filosofien og moderne forretningsdrift. 

Overproduktion opstår, når man producerer mere end kunden efterspørger eller før tidspunktet for efterspørgslen. Det kan føre til overfyldte lager og ekstra omkostninger til opbevaring. Overproduktion kan også medføre tab af kvalitet og overskud, hvis efterspørgslen ikke er stor nok.

Ventetid: Ventetid opstår, når en proces eller en medarbejder venter på en opgave, ressource eller information fra en anden del af processen. Ventetid kan føre til forsinkelser i produktionsprocessen og reducere produktiviteten. Det kan også føre til forsinkelser i leveringstiden til kunderne.

Transport opstår, når der er unødvendig bevægelse af varer, materialer eller information, som kan skyldes ineffektive processer, dårlig planlægning, for mange mellemled eller manglende kommunikation og koordination i forsyningskæden. 

Overbearbejdning eller overforædling opstår, når der bruges mere tid eller ressourcer på en opgave, end hvad der er nødvendigt for at opnå det ønskede resultat. Det kan føre til spild af tid og energi samt øgede omkostninger.

Lagerbeholdning eller spild af lager opstår, når der opbevares mere materiale eller produkter end hvad der er nødvendigt. Det kan føre til spild af plads og ressourcer samt øgede omkostninger til opbevaring.

Unødvendige bevægelser opstår, når medarbejdere eller ressourcer ikke er placeret optimalt i processen og skal bevæge sig unødvendigt. Det kan føre til spild af tid og energi samt risiko for skader.

Fejl produktion eller Defekte produkter opstår, når en proces eller en del af processen ikke fungerer korrekt, og derfor er produktet defekt. Defekte produkter kan føre til spild af tid og materiale samt øgede omkostninger.

Ydere mere er der en 8. spildtype:

Uudnyttet medarbejdertalent Uudnyttet medarbejdertalent opstår, når medarbejdere ikke udnytter deres fulde potentiale eller ikke er placeret optimalt i processen. Det kan føre til manglende innovation og kreativitet samt reduceret produktivitet.

For at eliminere spildtyperne er det vigtigt at identificere dem og analysere dem i en proces ved hjælp af VSM og andre Lean værktøjer. Det er også vigtigt at inddrage medarbejderne i processen og sikre, at de er med til at identificere og eliminere spild i deres daglige arbejde. Ved at fjerne spild kan man skabe en mere effektiv og produktiv arbejdsproces og øge kvaliteten af produktet eller tjenesten, samtidig med at man reducerer omkostningerne og gennemløbstiden.

Når man har identificeret spildtyperne, er det vigtigt at analysere dem grundigt for at forstå deres oprindelse og konsekvenser. En af de mest almindelige årsager til spild er overproduktion, hvor man producerer mere end det, der er behov for. Dette kan føre til lageropbygning og overbelastning af produktionen, hvilket resulterer i lange ventetider og højere omkostninger. Andre spildtyper inkluderer ventetid, transport, fejlproduktion, overbearbejdning, unødvendige bevægelser og lager.

For at inddrage medarbejderne i identifikationen og elimineringen af spild, kan man bruge forskellige Lean metoder som Kaizen og 5S. Kaizen er en kontinuerlig forbedringsproces, hvor medarbejderne er involveret i at identificere og implementere forbedringer i deres arbejde. 5S fokuserer på at skabe en organiseret og effektiv arbejdsplads ved at sortere, systematisere, shine, standardisere og opretholde. Ved at implementere disse metoder kan man skabe en kultur for kontinuerlig forbedring og inddrage medarbejderne i at reducere spild og forbedre arbejdsprocesser.

I sidste ende kan elimineringen af spildtyperne resultere i øget produktivitet, kvalitet og kundetilfredshed, samtidig med at det kan reducere omkostninger og gennemløbstid. Det er derfor vigtigt at have en systematisk tilgang til at identificere og eliminere spild i en proces ved hjælp af Lean værktøjer som VSM, Kaizen og 5S.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.