Leanværktøjer

Leanværktøjer

Lean værktøjer er en samling af metoder og teknikker.


Leanværktøjer

Leanværktøjer er designet til at forbedre effektiviteten og kvaliteten af processer og produkter i en virksomhed. Der findes mange forskellige værktøjer i leanværktøjskassen og hver af dem har til formål at adressere specifikke problemstillinger og udfordringer. I denne blok vil vi give en oversigt over nogle af de mest anvendte Lean værktøjer, deres funktion.

Vi vil i de efterfølgende uger gå dybere i hvert af de forskellige leanværktøjer, bl.a. hvordan de bruges og hvornår de kan bruges.

Herunder er en liste, samt kort beskrivelse af hvad leanværktøjer kan, som bliver anvendt i virksomheder der arbejder med lean.

 • De 5 lean principper: Identificerer hvad der skaber værdi for kunderne og reducerer spild.
 • 7/8 spildtyper: Kategorier af spild i en produktionsproces
 • Værdistrøms analyse: Kortlægger processen og identificerer hvor spild sker.
 • SMED-metoden: Reducerer skiftetiden på maskiner og forbedrer produktiviteten.
 • Flow: Forbedrer processens flow ved at eliminere spild og unødvendige bevægelser.
 • 5S: Sikrer, at arbejdsområderne er organiserede og strukturerede, hvilket kan øge produktiviteten og reducere spild.
 • Fiskebensdiagram: Identificerer og analyserer årsagerne til et problem for at finde den bedste løsning.
 • 5xHvorfor: Identificerer årsagen til et problem ved at stille spørgsmålet "hvorfor" fem gange.
 • A3 rapport: En rapport på én side, der bruges til at kommunikere et problem og dens løsning.
 • Tavle møder: Korte daglige/ugentlige møder for at planlægge og koordinere arbejdsopgaver og forbedringer
 • PDCA: Planlægger, udfører, evaluerer og justerer en proces for at forbedre kvaliteten og produktiviteten.
 • Poka-yoke: Fejlsikring ved design for at undgå fejl i produktionsprocessen.
 • Kaizen: Kontinuerlig forbedring af processer og produkter.
 • Just-in-time (JIT): Produktion af varer på nøjagtigt det tidspunkt, hvor de er nødvendige for at undgå overproduktion og spild.
 • SOP & TWI: Standardiserede arbejdsprocedurer og træning inden for arbejdsopgaverne.
 • OEE maskinudnyttelse: Måling af maskinudnyttelse for at identificere områder til forbedring.
 • QRM (Quick Response Manufacturing): En strategi til at reducere lead time og responstid for at imødekomme kundekrav og reducere omkostninger.
 • Kanban: Et pull-system, der sikrer, at materialer og komponenter kun produceres, når de er nødvendige.
 • Andon: Et signal, der viser, når der opstår en afvigelse fra standarden, og som aktivt involverer medarbejdere i problemløsning.
 • Heijunka: Udjævning af produktionen for at undgå ujævnheder i efterspørgslen og minimere spild.
 • Jidoka: Kvalitetskontrol og automatisering af produktionsprocesser for at opdage fejl og stoppe produktionen, indtil problemet er løst.
 • Standardisering & best practice: At etablere en standard for arbejdsprocesser og opretholde denne standard for at opnå ensartethed og forbedre kvalitet og effektivitet.
 • Magneter, et mindre værktøj men et med meget vigtig funktion, det er , magneter kan bruges i mange af de andre værktøjer.

Som i nok kan se er der mange muligheder for at arbejde med lean via disse værktøjer, men det er ikke sådan at man kan starte for oven og så arbejde sig ned i gennem listen, det kommer helt an på hvilke værktøjer der vil passe til de problemstillinger der er virksomheden, her er der også forskel på om det er i produktionen eller administrationen.

Vi glæder os til at gå dybere i disse værktøjer med jer og klæde jer godt på at at forstå værktøjerne, så i kan arbejde med dem ude i jeres virksomheder.

 

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.