Leanshopping på virksomhedsbesøg på gård

Kan man gøre en ko, lean?

Kan man gøre en ko, lean?

Ja, du læste rigtigt - det er faktisk muligt at gøre en ko lean! Selvom det måske lyder lidt underligt eller endda komisk, så kan landmændene rent faktisk bruge principperne fra lean management til at optimere produktionen på deres gårde. Jeg fik selv muligheden for at se hvordan det gøres, da jeg blev inviteret på virksomhedsbesøg på Fruelundgård, som er en mælkeproducent, sammen med det leannetværk jeg er med i, var vi ude og se, hvordan de arbejder med leanværktøjerne på deres gård.

Stal med køer

Lean er en metode til forbedring af arbejdsprocesser, der har sit udspring i bilindustrien og er blevet anvendt i mange andre brancher og den kan så også bruges i landbruget. Det handler om at minimere spild og maksimere værdi for kunden - eller i dette tilfælde, for koen og dens mælk. På Fruelundgård havde de taget en række tiltag i brug for at optimere deres produktion, herunder daily huddle, kaizen-tavler, SOP'er og TWI'er, 5S og Value Stream Mapping (VSM).

Kaizen tavle på gårdSOP på en gårdDaily huddle

Med VSM kunne landmændene på Fruelundgård se hele produktionsprocessen fra start til slut og identificere områder, hvor der var potentiale for forbedring. De fandt for eksempel ud af, at det kunne betale sig at lave en million investering i en foderblandingsmaskine for at optimere blandingen af foder til køerne og dermed forbedre kvaliteten af mælken. Ved at analysere processen med VSM kunne de også identificere områder, hvor de ikke bare kunne spare på tid, yder mere sparede de på
-Slitage af maskiner
-Antal af maskiner
-Vedligeholdelse af maskiner
-Diesel og foder.

I det moderne landbrug spiller teknologien en stadig større rolle

I det morderne landbrug spiller teknologien en stadig større rolle i at forbedre effektiviteten og produktiviteten. En af de anvendte teknologier i landbruget er brugen af halsbånd, som er udstyret med sensorer, der indsamler rigtig meget data om dyrenes færden og adfærd.

Dataindsamling

Denne teknologi havde de på fruelundgård stor gavn af at indsamle data om køernes sundhed og trivsel. Med halsbåndene kunne de bl.a. overvåge køernes aktivitetsniveau og registrere eventuelle ændringer i deres adfærd, som kan indikere sygdom eller andre problemer. Udover at forbedre dyrevelfærden kan halsbåndene også bruges til at automatisere visse opgaver, såsom malkning. Ved at indsamle data om koens mælkeproduktion og trivsel kan de optimere malkningsprocessen og minimere risikoen for uheld eller dårlig mælk, som så blev sorteret fra, herved undgik de at det blev blandet med det gode mælk, som kunne betydet at flere hundrede liter gik til spilde.

Samlet set kan brugen af halsbånd i landbruget hjælpe landmændene med at øge produktiviteten, forbedre dyrevelfærden og reducere omkostningerne. Teknologien giver landmændene mulighed for at indsamle og analysere data på en mere effektiv måde, så de kan træffe bedre beslutninger og optimere deres drift på lang sigt.

Automatisering i mælkeproduktion og Industri 4.0 har potentiale til at bidrage til optimering af produktionen ved hjælp af lean-tænkning. Industri 4.0 er et begreb, der bruges til at beskrive den fjerde industrielle revolution, hvilket betyder, at alt i produktionen hænger sammen, og at realtidsdata og cyberfysiske systemer bruges til at skabe et mere sammenhængende og holistisk syn på fremstilling. I mælkeproduktionen bruges teknologi som SmartMoo til at spore en ko's sundhed og produktion, hvilket kan bidrage til en mere effektiv produktion.

Ved at automatisere kan det i mælkeproduktionen betyde optimering af fodring af køerne, forbedring af hygiejnen i produktionen, reduktion af tid og arbejdskraft til manuel malkning og forbedring af overvågningen af ​​koens sundhed, mælkeproduktion og mælkekvalitet.
Det så vi på Fruelundgård, hvor de havde investeret i denne foderblandemaskine, der var mere nøjagtig med blandingen, derved var kvalitet af foderet stabilt og det viste sig i kvaliteten af mælken også blev stabil.

Ved at implementere lean-tænkning og automatisering i fremstillingen og bruge teknologier som SmartMoo og robotteknologi, kan produktionen optimeres hvilket kan bidrage til mere bæredygtig og rentabel produktion. Industri 4.0 kan være en vigtig drivkraft for udvikling i mælkeproduktionen og andre industrier.
Automatisering frigiver resurser til andre opgaver, når de ikke skal bruges på manuel malkning eller manuelt skifte af suge kobberne til malkning mellem hver ko, dette blev styret helt automatisk på fruelundgård, det betød også at der skulle færre medarbejder til at drifte en gård på ca. 600 køer, det er vigtigt i en tid hvor det er svært at finde medarbejder

Det er virkelig imponerende at se, hvordan principperne fra lean management kan anvendes på en gård og føre til konkrete forbedringer. På Fruelundgård har de vist, at lean management ikke kun er relevant for produktionsvirksomheder, men også kan anvendes i landbrugssektoren. Jeg vil gerne takke leannetværket, som jeg er en del af, samt alle på Fruelundgård for at åbne deres gård for os og give os muligheden for at lære mere om lean i landbruget i praksis.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.